نصب دستگاه سپهتن HS-101 بر روی خط تولید دانگ فنگ DONGFENG

در تصاویر ذیل نصب دستگاه سپهتن HS-101 بر روی خط تولید دانگ فنگ و ماشین های این شرکت مشاهده می شود.

لازم به ذکر است دستگاه سپهتن HS-101 شرکت هوشمند نمایه افراز قابلیت نصب آسان در براکت 1DIN استاندارد خودرویی را دارد.