الویت نصب سامان سپهتن بر روی خودروهای حامل مواد خطرناک

از ابتدای آبان ماه 1396 نصب سامانه سپهتن بر روی خودروهای حامل مواد خطرناک در اولویت قرار گرفته است.


متن نامه از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی-مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات-پشتیبانی فناوری به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شرح زیر است: