ممنوعیت شماره گذاری و تعویض پلاک خودروهای فاقد سپهتن

بر اساس ابلاغیه ی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به روسای راهور استانهای کشور شماره گذاری و تعویض پلاک خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی (باربری و مسافربری) فاقد سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان -سپهتن- ممنوع است.

متن ابلاغیه به شرح ذیل است: