سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان

در پی نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس محترم راهور به سامانه بومی سپهتن، این شرکت موفق به تولید نمونه ایرانی این سامانه منطبق با نیازهای کارگروه اجرائی سپهتن شده و  سامانه طراحی شده این شرکت تحت نام تجاری HS-101 اولین سامانه ای است که تمامی تائیدیه های لازم در این خصوص را اخذ نموده است.

 

برای آشنایی بیشتر با دستگاه HS-101 شرکت هوشمند نمایه افراز اینجا کلیک کنید.