اجباری شدن نصب ماژول سپهتن بر روی نفتکش ها

متن نامه ی منتشر شده مدیرعامل شرکت پخش ملی فراورده های نفتی ایران به مدیران مناطق به شرح ذیل می باشد:

با امعان نظر به ضرورت نصب ماژول سپهتن بر روی ناوگان عمومی و پیگیری موضوع از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بدینوسیله لیست شرکت های تولید کننده ماژول صدرالاشاره که مورد تائید سازمان مذکور قرار گرفته اند جهت ابلاغ به پیمانکاران و مالکین نفتکش ها ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مشارالیها در اسرع وقت نسبت به تجهیز ناوگان خود به تجهیزات یاد شده اقدام نمائید.

بدیهی است مالکین نفتکش ها در انتخاب هر یک از سه شرکت جهت نصب ماژول سپهتن مخیر بوده و مناطق می توانند با شرکت های نصاب در راستای نصب در محل پارکینگ های جنب انبار در حد امکانات متعارف مورد نیاز همکاری نمائید.

شرکت های مجاز به شرح زیر هستند:

1- شرکت هوشمند نمایه افراز

2- راد شید

3- ره نگار هوشمند ایرانیان