مصوبه شورای اقتصاد در خصوص ایجاد سامانه سپهتن برای سیصد و شصت و هشت هزار کامیون و اتوبوس بین شهری(بهمن 98)

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح ایجاد سامانه اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای (سپهتن) برای سیصد و شصت و هشت هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون شهری (کامیون و اتوبوس) طی نامه شماره ۶۷۱۷۲۲ مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

 

دریافت متن کامل به صورت فایل PDF